~binhsonnguyen là một lập trình viên, thích nghe Tsuyoshi Yamamoto cũng như Pink Martiny và có tình cảm đặc biệt với Chet Baker, anh ấy thích chụp ảnh và có một chiếc Rolleicord hỏng một số bộ phận nhưng vẫn chụp được, anh ấy thích đọc sách nhưng thấy sách triết học thường thức, truyện cổ tích Việt Nam và Murakami là dễ đọc nhất, anh ấy xếp Cosmos của Carl Sagan vào giá sách “Văn học lãng mạng”.~

~PS: Dự là tháng 8 này anh ấy sẽ làm cha.~

~— Jun 2017~

binhsonnguyen đang là huấn luyện viên lập trình tại CodeGym, thích nghe Tsuyoshi Yamamoto cũng như Pink Martiny và có tình cảm đặc biệt với Chet Baker, anh ấy thích chụp ảnh và có một chiếc Rolleicord hỏng một số bộ phận nhưng vẫn chụp được, thích đọc sách trong lúc trên đường từ nhà để xe lên văn phòng.

Anh ấy đã làm cha.